Har du lest gjennom hele bibelen?


Har du lest gjennom hele Bibelen? Vil du gjøre det sammen med meg?
Jeg leser et kapittel hver dag, og så blogger jeg om det jeg har lest, og hvordan det har berørt meg.
Noen ganger i ord, ofte i bilder. Du er velkommen til å følge meg på reisen!

tirsdag 29. september 2015

Jeg har min tro i Jesus!


"Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt 'kristne'". Apg. 1,25b

Begravelser får meg til å tenke på himmelen. Jeg lurer på hvem som skal dit. Hvis jeg ikke vet hva den avdøde trodde på plages jeg av denne uvissheten. Slik var det heldigvis ikke da min bestefar døde. To måneder før han døde fortalte han meg: "Jeg har min tro i Jesus".

Så enkelt. Så fantastisk. Så hellig.

Jeg er veldig takknemlig for at han visste hvor han skulle. Og for at han fortalte meg det. Spørsmålene melder seg allikevel: Hva med alle de andre? Hva med meg? Hva med deg?

Hva skal egentlig til for å kalle seg en kristen? Holder det å være en god person? Er det nok å ta i mot Jesus, eller må jeg gå i kirken og lese i bibelen også?

For å finne ut dette må jeg se på hva bibelen sier om disse spørsmålene. Jeg vil gå videre ved å se på et spørsmål av gangen.

1.Noen tenker at de er kristne fordi de gjør gode gjerninger. Hva sier bibelen om dette? I Efeserbrevet 2,8-9 står det: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv." Vi kan ikke bygge opp vår egen frelse av våre gjerninger. Og vet du hva? Det er jeg glad for. Det høres slitsomt ut!

2. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. Når jeg skal finne ut hva en kristen er kan jeg se på disiplene. Hvem var de? De var en gjeng med helt vanlige personer som alle hadde sitt å stri med. De hadde til felles var at de vandret med Jesus.

3.Hvordan kan jeg vandre med Jesus hvis jeg ikke vet hva han vil si til meg? Gjennom bibelen kan jeg lære mer om Gud, kan lese hva Jesus sa da han vandret på jorda og lære om hva som er den beste måten å leve som kristne.

Er du fortsatt ikke overbevist? I Matteus 4,4 står det: "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn." Guds ord finner jeg i bibelen.4. Hva med kirken? Jeg vil gjerne rette fokuset mot hva disiplene gjorde. I Apostlenes gjerninger 2,42 står det at: "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene." De kom sammen, hadde måltid og ba sammen. I Hebreerbrevet 10,25 står det: "Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg."

I en menighet samles vi som kristne søsken. Der kan vi lære mer om Gud og om bibelen. Det er ikke alltid lett å forstå hva tekstene i bibelen betyr, da kan det være greit å få hjelp. Vi får lov til å ha fellesskap med hverandre og med Jesus, og vi får også ha nattverd sammen. For meg blir alt dette viktig.

5. Er det ikke sant at en som er kristen gjør gode gjerninger? I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi at Den Hellige Ånd ble gitt disiplene. Når vi blir kristne får vi også Den Hellige Ånd. I Galaterbrevet 5,22-24 kan vi lese om hvilke frukter Ånden gir: "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!" Den Hellige Ånd vil altså hjelpe oss til å være vennlige og gode. Alt blir ikke plutselig lett. Men vi har fått en som kan hjelpe oss.

6. Hvem kommer til himmelen? I Johannes 5,24 står det: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." Jesu' ord kan komme gjennom en andakt, tale eller en sang - men den mest direkte kilden er bibelen.

I første Johannes' brev 5,13 står det: "Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn." Vit at dersom du tror på Jesus - og at Han er Guds sønn - så har du evig liv.

Jeg vet ikke sikkert hvem som skal til himmelen. Det er det bare Gud som vet. Når det gjelder hva som skal til for å komme dit, tror jeg kanskje at vi er litt for opptatte av hva vi  gjøre. Som kristne har vi fått en gave - våre gjerninger bør bli gjort med glede. De er et resultat av Hans kjærlighet til oss.


  • Jeg tror at Jesus alene frelser deg. Og at det vi trenger er å tro på Ham. 
  • Jeg tror at vi må være villige til å la Jesus forandre oss. Vi trenger ikke å gjøre mange gode gjerninger i egen kraft, men heller la Jesus og Den Hellige Ånd hjelpe oss.
  • Jeg tror vi trenger å lese i bibelen, slik at vi kan kjenne Han vi tror på.
  • Jeg tror vi trenger å kjenne våre søsken i troen, det vil si andre kristne. På denne måten har vi noen som kan bygge oss opp og hjelpe oss til å holde fast på troen vår.

Min bestefar tok i mot Jesus i siste fase av livet. Du trenger ikke å vente så lenge. Jesus står klar til å ta i mot deg i dag!

Noen tror at det er kjedelig å leve det kristne livet. Dette vet jeg, for jeg har selv hatt disse tankene. Nå tenker jeg annerledes. Det kristne livet er spennende!

Vil du gå til Han i dag? Ta i mot den frelsen han så gjerne vil gi deg? Enten det er første gangen du kommer eller den hundrede, står han med åpne armer!

Vil du ikke be sammen med meg?

Kjære Jesus,
takk for du alltid er klar for å ta i mot meg.
Takk for at du vil gi meg frelse og et evig liv.
I dag tar jeg (på nytt) bestemmelsen: jeg vil tro på deg og høre deg til!
I ditt navn,
Amen.
Er du enig/uenig? Er det noe du lurer på? Du er velkommen til å ta kontakt i kommentarfeltet eller sende en privatmelding til meg eller God morgen jenter på facebook.

Med ønske om å komme nærmere Ham,
Catherine


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar