Har du lest gjennom hele bibelen?


Har du lest gjennom hele Bibelen? Vil du gjøre det sammen med meg?
Jeg leser et kapittel hver dag, og så blogger jeg om det jeg har lest, og hvordan det har berørt meg.
Noen ganger i ord, ofte i bilder. Du er velkommen til å følge meg på reisen!

fredag 19. juni 2015


Hva er visdom? Er det noe kun eldre folk har - eller er det noe som er oppnåelig for meg i dag?

Den type visdom jeg vil se på i dag, er definert av bibelen. Ordspråkene 1,7 forteller oss at "å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom". Det første vi må gjøre for å få denne kunnskapen er altså å frykte Herren. Hvordan kan vi gjøre dette i praksis? Vi kan søke Gud, be om å få visdom og lese i bibelen.

Videre i vers 8 står det "Lytt, min sønn, til din fars formaning, forkast ikke rettledning fra din mor!" Vi skal altså respektere den kunnskap og rettledning som våre foreldre gir. Disse versene forteller meg at vi skal søke Gud først, men at vi også trenger mennesker vi kan gå til og få råd når vi trenger det. La meg understreke at det jeg snakker om er kristne rollemodeller.

I ordspråkene 2,10a står det at "visdommen skal komme inn i ditt hjerte". Det viktige spørsmålet her blir på hvilken måte anvender jeg dette i mitt liv? Hvis jeg søker Gud, leser bibelen, får gudelige råd - hvilke konsekvenser får det?

Når jeg får visdom i mitt hjerte, har jeg et grunnlag for å ta gode valg. Det som blir så viktig er at det jeg leser og det jeg lærer faktisk blir anvendt i mitt liv!

Nå er det din tur! Hvilke bibelvers talte til deg denne uken? Legg det gjerne igjen i kommentarfeltet.Med ønske om å komme nærmere Ham,
Catherine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar